3300 Eger, Nagy-Eged u. 48.
Tel.: +36-30-380-5218
Az Eged Vendégház 5.000.000 forintot nyert a Kisfaludy programban.
Eger

Eger

Eger (latinul: Agria, németül Erlau) Heves megye székhelye, Északkelet-Magyarország egyik legszebb történelmi városa. Jelents oktatási és kulturális központ számos világhír múzeummal és memlékkel, melyek közül kiemelked az egri vár.

A város története

 • A 16. századig

A város nevének eredete ismeretlen, de valószínsítheten az "éger(fa)" elnevezésbl származik (a környez területeken még ma is valóban sok égeres található.) A terület a kkorszak óta lakott, a korai középkorban német, avar és szláv törzsek éltek itt. A magyarok a 10. században foglalták el a területet, és Szent István püspökséget alapított Egerben. Az els, mára elpusztult székesegyház a Várhegyen épült, ez és a köré épült lakóházak képezték a város történelmi magját. Eger ettl az idtl kezdve fontos vallási központ.
A 14-16. század Eger számára a virágzás idszaka volt. Ekkor kezdett fellendülni a szltermesztés, ami híressé tette a várost. Hunyadi Mátyás király uralkodása alatt, mikor a reneszánsz kultúra elterjedt Magyarországon, Eger püspökei nagy építkezésekbe kezdtek.
Magyarország három részre szakadása idején Eger fontos végvár lett. Dobó István várkapitány parancsnoksága alatt a vár kevesebb mint 2100 védje (és ebbe beleszámolták a nket és gyerekeket is) 1552-ben visszaverte a nagy török sereg támadását, amelyet Gárdonyi Géza 200 000-re tesz, természetesen némi túlzással. A késbbi történetírás is 80 000 fsnek írja le a török sereget. A mai történeti kutatások szerint az ostromlók kb. 35-40 000 katonát számolhattak mindössze. Az ostrom története leginkább Gárdonyi Géza Egri csillagok cím népszer regényébl ismert a mai olvasók számára. 1596-ban a török újra ostrom alá vette Egert. Néhány hét múltán - elssorban azért, mert III. Miksa osztrák fherceg, bár hadseregével a közelben táborozott, mégsem volt hajlandó a védk segítségére vonulni - sikerült is elfoglalnia.

 • 17-18. század

1687. december 17-éig maradt a vár török uralom alatt.
A városban sok szép barokk és copf stílusú épület, köztük a (neoklasszicista) Bazilika, az érseki palota, a megyeháza, a Líceum (mai Eszterházy Károly Fiskola A épület) és számos templom épült. A korábbi mecsetekbl is keresztény templom lett.

 • 19-21. század

A 19. század katasztrófákkal indult: 1800-ban a belváros fele tzvészben pusztult el. Eger 1804-ben lett érseki székhely. A városi polgárság szabadulni szeretett volna az egyházi fennhatóság alól és kérvényt nyújtott be a parlamentnek, hogy nyilvánítsák Egert szabad királyi várossá, de nem jártak sikerrel. 1827-ben a belváros nagy része újra leégett, négy évvel késbb pedig több mint 200 embert vitt el a kolerajárvány.
Eger lakói aktívan részt vettek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Bár a forradalmat leverték a Habsburgok, a régi feudális rendszert már nem lehetett visszaállítani, és 1854-ben az érsek lemondott földesúri jogáról a város javára.
Az 1878. augusztus 30-án és 31-én pusztító árvíz vízszintjét 17 tábla jelezte városszerte; ezek többsége ma is látható.
Az els világháború után lassan indult újra a gazdasági élet, 1925-tl újra megkezddtek a nagy építkezések, és az Egri csillagok népszersége ösztönzleg hatott a vár régészeti ásatásainak megkezdésére is. A második világháború sem múlt el nyom nélkül, 1944 szén a visszavonuló német csapatok nagy pusztítást végeztek. A szovjet csapatok rövid közelharc után november 30-án vonultak be a városba. December 12-én német repülk bombázták és gépfegyverrel ltték a város belterületét.
A második világháború utáni idszakban jelents mennyiség épületet emeltek városszerte.
Az 1990-es évektl új, azóta is nagyjából folyamatos lendület építkezések kezddtek, elssorban a külvárosokban. Több nagy volumen építkezés is zajlott: a Makovecz Imre által tervezett Bitskey Aladár Uszoda, illetve a Felnémet és Eger között épült bevásárlónegyed számos nagy áruházzal. Elkészült a déli elkerül út, amellyel párhuzamosan sokat fejldött az Egri Ipari Park is. 2008 márciusában Egert is betetzte a plázahullám, megnyitotta kapuit Észak-Magyarország egyik legnagyobb bevásárlóközpontja, az Agria Park.
Eger napjainkban népszer, nemzetközileg ismert turistacélpont.

Címere

Eger város címere csücsköstalpú kék pajzs, amelynek zöld talpán természetes szín, két lréses, három, pártázatos, nyitott kapujú bástyával megersített védfal áll. Balról ágaskodó ezüst (fehér) egyszarvú (unicornis), els lábaival hegyével felfelé álló, arany markolatú, kétél ezüst kardot tart, amelyre zöld kígyó tekeredik. A kard hegyén ezüst hatágú csillag. Jobbról természetes szín, kiterjesztett szárnyú sas lebeg, karmai között nyitott könyvet tart. A pajzsf közepén arany napkorona fele. A pajzsot takarók helyett barokkos arany-ezüst indadísz keretezi, az indák közül jobbra és balra egy-egy vörös nyelv griff feje tekint ki.

Eger - A borok városa

Borok - Borászok - Borászatok - Pincék - Pincészetek

Az egri borvidék a Bükk és a Mátra hegység között fekszik. Már az 1300-as években Eger gazdaságában fontos volt a bor és a bortermelés. A 16. századig csak fehérbor készítése volt ismert. A menekül rácok által lett elször készitve vörösbor. k hozták magukkal a kadarka szlfajtát. Száz évvel késbb már a fehérborok mellett egyre jobban teret nyertek a vörösborok. Az 1700-as évektl Egerben a f megélhetési forrás a szltermesztés és borkészítés lett. Az 1850-es években lendült fel az Egri Bikavér termelése. A XX. század elején megjelentek a családi pincék, pincészetek, amelyek az államosításig kiváló boraikkal megrizték az egri borvidék jó hírnevét. A rendszerváltás után több híres családi borászat is létrejött. Napjainkban már jó néhány fiatal eger környéki és egri borász készít kitün fehér és vörösborokat a régi, méltán elismert idsebb borászok mellett. Az egri borvidék puha tufakzete kiválóan alkalmas pince, pincék kialakítására, ahol a hmérséklet állandó, a páratartalom optimális. A Szépasszony-völgy az Egerben található legnagyobb kiterjedés összefügg borpincés terület. Mára már az egri bor és Szépasszony-völgy szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nevét els alkalommal egy 1843-as dokumentum tartalmazza. A bor és gasztronómia élvezit kitün éttermek és hangulatos pincék várják. A borvidék legismertebb szlfajtái: - Fehér szlk: Leányka, Olasz rizling, Muskotály, Hárslevel, Chardonnay, - Kék szlk: Kékfrankos, kékoportó, Merlot, Cabernet sauvignon . Az egri borvidék legismertebb borai: Egri Olasz Rizling, Egri Leányka, Egri Muskotály, Egri Chardonnay, Egri Kék-Frankos, Egri Cabernet Sauvignon, Egri Bikavér.

Eger - A fürdk városa

Egri Termálfürd - Egri Török-fürd - Bitskey Aladár Uszoda - Bárány uszoda - Szent József-Gyógypark - Érsekkert

Magyarországon az egyetlen olyan vidéki gyógyfürd, mely a város szívében van. A fürd (strand) medencéinek egy része 28 fokos, a másik 47 fokos. Egri specialitás a dögönyöz, ahol zuhatagban ömlik a víz. A fürd látványos fejldése a 90-es évek közepén indult. 1997-ben került átadásra a feszített vízfelület úszómedence. 2002-ben vették át a gyerekek a "vízivárat", vízi kapuval, zuhataggal, buzgárral, pezsgfürdvel. A felnttek fedett és nyitott élménymedencékben élvezhetik a fürdzést. A strand fejlesztése, bvítése még napjainkban is tart. - Egri Török-fürd: A fürd 1610 és 1617 között lett építve a törökök által. Hétközben a betegek, hétvégén a turisták vehetik igénybe a gyógyfürd használatát. - Szent József Gyógypark: A fürd és az uszoda között terül el. Szökkút, mesterséges vízesés a mosón szobrával valamint a Szent József- ivókút kínál szép látnivalót. - Bitskey Aladár Uszoda: Makovecz Imre tervei alapján 1998-2000 között építették. Eger város egyik büszkesége ez az uszoda. - Bárány uszoda: az uszoda 1925-ben lett átadva. Jelenleg a nagy közönség nem használhatja. - Érsekkert: A város közepén lév parkban bárki kikapcsolódhat, s gyönyörködhet a szökkút adta látványban.

Fontosabb látnivalók

Eger városa, ez a több, mint ezer éves kisváros dics történelmi múltjával, értékes memlék együtteseivel, boraival és gyógyvizeivel Magyarország leghíresebb városainak egyike.

Egert történelmi városként szokták emlegetni, de úgy is, mint a barokk, a bor, a gyógy- és termálvizek és a diákok városát. Már els királyunk, Szent István uralkodása alatt püspöki székhely volt. A történelem viharai nem kímélték a várost: a tatárjárás idején csaknem elpusztult, de a XIII. században épített kvára a török harcok idején már nagyon fontos szerepet játszott a védelemben. Dobó István várkapitány és 2000 fs maroknyi csapata 1552-ben 38 napig álltak ellent a negyvenszeres török túlernek.

Eger városképét a barokk uralja. A XVIII. században jelents kulturális és mveldési központ volt. Az elmúlt évszázadok építészetének 184 kiemelked alkotása maradt fenn szinte érintetlen szépségében: a Vár és erdrendszer, vármúzeum, kazamata, gótikus palota, képtár; Gárdonyi Géza Emlékmúzeum az író lakóházában; Bazilika, 1836; Érseki palota; Líceum, Fegyházmegyei Könyvtár, Csillagvizsgáló és periszkóp; Kispréposti palota, Santa Clara Gimnázium; Ferences templom; Megyeháza 1756, Fazola Henrik kovácsoltvas kapuja 1778, Sportmúzeum, Nagypréposti palota, Megyei Könyvtár, 1722; Minorita templom, 1773; Minaret, 1624; Szervita templom 1752; Görögkeleti templom 1786 és ortodox parochia, Kepes Múzeum; Dobó István Gimnázium; Ciszter templom és Gimnázium; Telekessy Patikamúzeum habán edényekkel; Érseki Gyjteményi Központ.

A város és környéke híres történelmi borvidék. A lakosság csaknem 1000 éve foglalkozik szl- és bortermeléssel olyan kiváló borokat honosítva meg mint az Egri Bikavér és az Egri Leányka. A legöregebb borospincék kora a 400 évet is meghaladja (Szépasszonyvölgy), de napjainkban is vájnak még új pincéket.

A térség gyógyhatású vizeit már a XV. században ismerték. A török hódoltság alatt több nyilvános fürd is mködött, amelyek közül a felújított, Török-fürd néven ismert Arnaut pasa fürdje ma is várja a gyógyulni vágyókat. Közvetlen szomszédságában található a Termálfürd, amely egy gyönyör, védett fákkal, növényekkel tarkított park területén fekszik, és hat különböz nagyságú és viz medence várja a pihenni vágyókat. 2000-ben nyitotta meg kapuit és medencéit a Termálfürd mellett a Makovecz Imre tervezte új Bitskey Aladár Fedettuszoda.

Az épített látnivalók mellett visszatér programsorozatok várják az idelátogatókat, köztük szabadtéri fesztiválok, hangversenyek, folk- és moderntánc-bemutatók.
Bvebb felvilágosítás a Tourinform Irodában: Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Tel.: (36) 517-715, Fax: (36) 518-815.

Könyvtárak

 • Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
 • Fegyházmegyei Könyvtár - Eszterházy tér 1. I/221. (nyilvános tudományos szakkönyvtár)

Múzeumok

 • Dobó István Vármúzeum - Vár 1.
 • Érseki Gyjtemény - Széchenyi út 5.
 • Fegyházmegyei Könyvtár - Eszterházy tér 1. I/223. Barokk terem
 • Gárdonyi Géza Emlékmúzeum - Gárdonyi út 28.
 • Kopcsik Marcipánia - Harangönt u. 4.
 • Palóc Népmvészeti Kiállítás - Dobó utca 12.
 • Minaret
 • Nemzeti Bormúzeum - Tündérpart utca 5.
 • Rác templom (szerb templom)
 • Spekula Csillagvizsgáló - Eszterházy tér 1.
 • Telekessy Patikamúzeum - Széchenyi út 14.
 • Történeti Tárház - Fazola Henrik u.
 • Tzoltó Múzeum - Tzoltó tér 5.
 • "Város a város alatt" - Eszterházy tér
 • Vitkovics-ház - Széchenyi út 55.
 • Szemfényvesztés - Autóbusz-pályaudvar alatti pincesor - Pori sétány 7.

Fontosabb rendezvények

 • Egri Tavaszi Fesztivál (március vége, április eleje)
 • Agria Nyári Játékok (egész nyáron)
 • Erlau Táncfesztivál (július vége, augusztus eleje)
 • Az Egri Bikavér Ünnepe (július közepe)
 • Középkori Piactér (július vége)
 • Végvári vigasságok (július vége)
 • Fesztivál a barokk Egerben (július-augusztus)
 • Szépasszonyvölgyi Fesztivál (augusztus közepe)
 • Bormustra az egri Piacz-on (augusztus közepe)
 • Filmmvészeti Nyári Egyetem (augusztus)
 • Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó (augusztus vége)
 • Eger Ünnepe (szeptember közepe) - civil fesztivál
 • Egri Vár Napja (október 17.) - a vár összes múzeuma ingyenesen látogatható.

Érdekességek

 • Eger egyike annak a négy magyar településnek, amelynek a nevét kráter viseli a Marson (1976 óta, a másik három: Paks, Bak és Igal).
 • Létezik egy 3103 Eger nev aszteroida is.
 • A nyugat-csehországi Cheb városa a német térképeken Eger néven szerepel.
 • Egerben, a Knézich Károly utcában található az egykori Oszmán Birodalom legészakibb minaretje, a Kethüda mináré.
 • Magyarországon Egerben található Camera obscura azaz "sötét kamra".
 • Az Eger flé emelked Nagy-Eged-hegy oldalában 501 méteres magasságban található Magyarország legmagasabban fekv szlterm területe.  

Szarvask

A Bükk hegység völgykatlanában az Eger-patak mentén épült mintegy 400 lakosú település, mely az egri püspökség si birtoka volt. Vár, templom, alagutak, sziklák és sok geológiai, botanikai érdekesség - ez Szarvask, régi nevén Püspökváralja.

Közvetlenül a község fölötti 446 m magas vulkáni kzetekbl álló Keselybércen találhatók az 1200-as évek végén épült vár romjai, melynek ma már csak néhány alapfala s kör alakú toronymaradványa látható. A vár fekvésénél fogva nevezetes erdítmény, Eger mellékvára volt, ma a Bükki Nemzeti Park egyik gyöngyszeme.

A község festi szépségét emeli az 1840-1845 között épült klasszicista templom. Az Egertl mintegy 10 km-re fekv Szarvask kedvelt kirándulóhely, gépkocsival, autóbusszal, vonattal is könnyen megközelíthet. Gyalogosan az országos kéktúra-jelzésen érhet el. Az ország legfestibb vasútvonala - amely mintegy 100 éves - a Várhegy alatt két kis alagúton halad át.

Tourinform Iroda
Cím: 3300 Eger, Bajcsy - Zs. út 9.
 
 
Apartman Eged Vendghz Eger, Olcs egri szlls, Olcs szlls Egerben, Szpkrtya elfogadhely, Eger Vendghz, Eger Apartman, Apartmanhz, Egri szllshelyek, Szllshely Egerben, Szpasszony-vlgy, Csald bart vendghz, apartman, Szchenyi pihenőkrtya, Szpkrtya, OTP Szpkrtya elfogadhely, MKB Szpkrtya elfogadhely, K&H Szpkrtya elfogadhely, Magnszlls, Egyb szlls, Eger Panzi, Csoportos nyarals, Csoportkedvezmny, Gyermekkedvezmny, dls, Akci, Csomagajnlat, Apartman Egerben, Apartmanhz Eger, szak-Magyarorszg, Heves megye, Eger, WiFi, Internet hasznlat, Ingyenes transzfer, Htkznapi akci, Hossz htvge, Ajndk jszaka, Csomag csaldoknak, Kiemelt nnepnapok.


Apartman Eged Vendghz - 3300 Eger, Nagy-Eged u. 48. Tel.: 06-30-380-5218
www.egereged.hu

Counter Site
Stats Meter (2011. December 1.ta)

 
© Copyright: 2007-2013. Apartman Eged Vendghz Eger. Minden jog fenntartva!